Jakie wykorzystywane są kaski na budowie?

Jakie wykorzystywane są kaski na budowie?

Kask ochronny znajdujący się na głowie pracownika budowy potrafi niejednokrotnie uratować mu życie. Na poszczególnych placach budowy wykorzystywane są hełmy o bardzo zróżnicowanej kolorystyce. Kto oraz w jakiej barwie powinien je nosić?

Kask – jego rola na placu budowy

Kask to niezwykle ważny element wyposażenia każdego pracownika na placu budowy. Pełni on nie tylko funkcję ochronną, lecz także określa czym zajmują się poszczególne osoby.

Dzięki przydzieleniu kasków o poszczególnych kolorach można z daleka zobaczyć gdzie znajduje się dany pracownik. Powszechnie wprowadzone kolory kasków są zatem symbolem dobrze zorganizowanej budowy.

Kask – doskonała ochrona przed urazami

Jeśli pracownicy budowy nie noszą na głowie kasków, to wówczas może dojść do wielu poważnych urazów. Pośród wielu z nich można wymienić nie tylko lekkie obrażenie głowy, lecz także:

– pęknięcie czaszki
– poważne uszkodzenie górnego odcinka kręgosłupa,
– wstrząśnienie mózgu.
– uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, w wyniku których może dojść do zaburzenia świadomości,  utraty przytomności, a nawet śpiączki.

Kolory kasków na budowie oraz ich znaczenie

Kolory kasków na budowie oraz ich znaczenie

Obowiązujące w naszym kraju przepisy nie regulują dokładnie tego, jakie kolory kasków powinny być noszone przez poszczególnych pracowników na budowie. Decydują o tym regulacje ustalane wewnątrz poszczególnych zakładów pracy. Najczęściej spotykane są:

– kaski białe – noszone przez kierowników, inżynier budowy i środowiska oraz inspektorów nadzoru
– kaski żółte – noszone przez pracowników fizycznych
– kaski czerwone –dedykowane dla gości praktykantów oraz stażystów
– kaski niebieskie – przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach oraz operatorów maszyn, elektryków i energetyków
– kaski zielone – noszone przez pracowników BHP
– kaski pomarańczowe – dedykowane dla geodetów
– kaski czarne – zakładane przez architektów oraz inspektorów nadzoru autorskiego.