Mierniki soli / TDS dla laboratoriów

Mierniki soli / TDS dla laboratoriów

Solomierz lub miernik TDS (TDS – total dissolved solids) są przyrządami, które mierzą stężenie rozpuszczonych soli w wodzie. Działanie urządzenia oparte jest na bezpośredniej zależności pomiędzy przewodnością roztworu, czyli inaczej mówiąc prądem pomiędzy elektrodami urządzenia, a poziomem rozpuszczonych związków w wodzie.

Badanie stężenia soli w wodzie

Proces pomiaru jest bardzo prosty. Wodę, której stężenie interesuje badacza, wlewa się do zlewki lub innego małego pojemnika. Elektroda jest zanurzana w wodzie, a wynik jest wyświetlany na ekranie LCD w miligramach na litr (ppm). Miernik jest nie tylko łatwy w użyciu, ale również bardzo bezpretensjonalny. Konserwacja ogranicza się zazwyczaj do dość rzadkiej wymiany baterii i płukania elektrod alkoholem, wodą destylowaną lub dejonizowaną.

Każdy solomierz jest od początku kalibrowany fabrycznie, ale dostępne są specjalne roztwory kalibracyjne (standardowo są to roztwory soli NaCl), które zapewniają jeszcze większą pewność dokładności pomiaru. Dla dodatkowej kalibracji miernik TDS jest wyposażony w specjalny przycisk (jeśli kalibracja jest cyfrowa) lub specjalną śrubę (dla kalibracji ręcznej). 

solomierz

Zastosowanie solomierzy

Solomierze znalazły szerokie zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle. Za ich pomocą można szybko i łatwo określić mineralizację wody pitnej oraz sprawność filtra odwróconej osmozy. Są one niezastąpione w poważnej akwarystyce, zwłaszcza przy hodowli rzadkich gatunków ryb. Mierniki soli mogą być używane do pomiaru twardości wody używanej do podlewania kwiatów. Oczywiście zapotrzebowanie na solomierze w warunkach przemysłowych jest znacznie większe niż w warunkach domowych. W przemyśle spożywczym, na przykład, poziom soli w wodzie jest jednym z najważniejszych parametrów.