Refraktometr: urządzenie, cel, zakres

Refraktometr: urządzenie, cel, zakres

Refraktometry to przyrządy, które pozwalają na sprawdzenie parametrów różnych substancji poprzez pomiar wartości załamania światła. Pod względem dokładności, prostoty i łatwości użycia, ręczne refraktometry są najlepszymi opcjami.

Zastosowanie i nazwa refraktometru cyfrowego

W wielu gałęziach przemysłu znajomość współczynnika załamania światła jest wymagana do prac badawczych, do wyznaczania parametrów chemicznych i fizycznych lub do kontroli jakości gotowych produktów. Do tego celu służy specjalny przyrząd optyczny – refraktometr cyfrowy do laboratorium.

Nazwa instrumentu pochodzi od terminu „refrakcja” (łac. „refractus” – załamany), wprowadzonego do nauki przez Newtona na początku XVIII wieku.

Budowa refraktometru 

Głównym elementem optycznym refraktometru cyfrowego, na którym umieszczana jest badana substancja, jest pryzmat główny. Wykonana jest z materiału o wysokim współczynniku załamania światła, dlatego promień światła przechodzący przez nią jest odchylany pod dużym kątem. Przez system soczewek przenika ona przez skalę, która jest wyskalowanym kołem.

Przy różnych kątach załamania wiązka znajduje się wyżej lub niżej na skali, pozostawiając jedną jej część jasną, a drugą ciemną. Współczynnik załamania światła jest określany przez położenie interfejsu. Zależy ona bezpośrednio od składu i gęstości analizowanego roztworu.

Niektóre modele refraktometrów są również wrażliwe na temperaturę: wewnątrz ich korpusu znajduje się płytka bimetaliczna, która jest połączona z innymi elementami. W różnych warunkach termicznych kurczy się lub rozciąga, delikatnie poruszając układem optycznym. W ten sposób kompensowany jest wpływ temperatury na współczynnik załamania światła.