Suszarka czy cieplarka?

Cieplarki i suszarki należą do sprzętów, które znajdują się w praktycznie każdym laboratorium. Oba te urządzenia utrzymują podwyższoną temperaturę. Oba mogą mieć wymuszony lub naturalny obieg powietrza. W czym, więc tkwi różnica?

Temperatura

Suszarki laboratoryjne utrzymują temperaturę do 300 stopni Celsjusza, cieplarki – do 110. W obu tych urządzeniach, temperaturę można kontrolować na zewnętrznym panelu i jest ona stale utrzymywana wewnątrz urządzenia. Temperatura ustalana jest przy pomocy naturalnego obiegu powietrza lub też wymuszonego. W tym wypadku używa się specjalnej turbiny, która wywołuje ruch powietrza. Zewnętrznie – oba urządzenia są bardzo do siebie podobne.

Zastosowania

Różne temperatury oznaczają różne zastosowania. Suszarka laboratoryjna z DanLab wykorzystywana jest do suszenia szkła, wstępnego ogrzewania oraz suszenia tkanek roślinnych. Można też używać ich do badania metabolizmu leków i badania procesów starzenia prób. Czasami też, bada się w nich wpływ temperatury na poszczególne właściwości produktu.Cieplarki wykorzystywane są bardziej pod kątem inkubowania prób mikroorganizmów, rozwoju termofilów oraz obserwacji krystalizacji. Tworzony wewnątrz nich mikroklimat ma na celu stworzenie idealnych warunków dla rozwoju mikroorganizmów. W ten sposób można wnioskować, że pomimo pewnych podobieństw suszarki laboratoryjne i cieplarki służą zupełnie innym celom. Teoretycznie – suszarka ustawiona na niższą temperaturę, może pełnić funkcje takie jaki cieplarka. W praktyce – proceder ten jest stosowany bardzo rzadko.