Category Archives

3 Articles

Uncategorized

Cenna próżnia

Posted by politechnika on

Próżnia to niedoceniany, ale bardzo ważny element procesów technologicznych. Pompa próżniowa od jej wynalezienia odgrywa coraz większą rolę w produkcji przemysłowej, badaniach naukowych oraz procesach rozwojowych wielu innowacyjnych projektów. Co do pomp laboratoryjnych wyróżniamy ich kilka rodzajów z których każdy posiada inne przeznaczenie i zastosowanie. W tym artykule omówimy więc temat pomp próżniowych laboratoryjnych.

Urządzenia olejowe i bezolejowe

Często i powszechnie stosowana pompa próżniowa laboratoryjna to pompa olejowa. Jest to atrakcyjne cenowo urządzenie powszechnie dostępne w sprzedaży detalicznej. Najpopularniejsze spośród pomp olejowych to pompy łopatkowe wyposażone w obracające się wirniki. Pompy łopatkowe pozwalają uzyskać próżnie średnie i niskie. Nie nadają się do uzyskania próżni wysokich.

Pompy bezolejowe

Innym rodzajem pomp stosowanym w przemyśle są pompy bezolejowe zwane niekiedy suchymi. Są one zbudowane w nowatorski konstrukcyjnie sposób – przepompowywane powietrze nie ma w tych urządzeniach kontaktu z układem napędowym i łożyskami. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca z pompą bezolejową zapewnia hermetyczną szczelność próżni niemożliwą do uzyskania w pompach olejowych czy dmuchawach. 

pompa próżniowa laboratoryjna
Pompa próżniowa z DanLab.pl

Pompy – dmuchawy

Innymi spotykanymi w użyciu przemysłowymi pompami próżniowymi laboratoryjnymi są dmuchawy określane inaczej jako sprężarki bocznokanałowe. Dmuchawy te zasysają powietrze z otoczenia a następnie przerzucają je przez rotujący z dużą prędkością wirnik. Przepuszczone powietrze jest jeszcze raz wtłaczane przez boczny kanał i ponownie kompresowane co pozwala uzyskać próżnię.

Uncategorized

Do czego używa się cieplarek?

Posted by politechnika on

W każdym laboratorium znajduje się cieplarka. Jest to urządzenie, które utrzymuje stałą, zadaną temperaturę. Czasami nazywana jest też inkubatorem. Ma liczne zastosowania. I to nie tylko w laboratoriach.

Rozwój bakterii

Cieplarki powszechnie stosuje się do inkubacji prób dla oznaczeń mikrobiologicznych. Tworzony wewnątrz nich mikroklimat, jest idealny dla rozwoju i wzrostu bakterii. Dzięki temu można rzetelnie ocenić ich liczebność. Badanie to jest bardzo proste. Wystarczy zrobić rozmaz na podłożu z pożywki. Może ono być umieszczone w kolbie albo na szalce Petriego. Później, czeka się na zastygnięcie pożywki, a całość wstawia do cieplarki z DanLab. Wystarczy poczekać, aby tworzony w niej mikroklimat zadziałał w pożądany sposób na próbę. Mikroorganizmy, mając stworzone świetne warunki do rozwoju (podłoże ze składnikami odżywczymi, wilgotność oraz temperaturę). Po spędzeniu określonego czasu wewnątrz włączonej cieplarki – można ocenić ile bakterii się rozwinęło oraz do jakich gatunków należą. Badanie to jest przeprowadzane bardzo często, bo nie należy do skomplikowanych, ani drogich.

Odporność materiałów

Cieplarki mogą też być wykorzystywane do badania odporności termicznej materiałów narażonych na podwyższone temperatury użytkowania. To idealna sposobność na to, by sprawdzić jak poszczególne materiały i przedmioty zachowują się we wyższych temperaturach, niż temperatura pokojowa. Jest to podstawą dla wielu badań z zakresu wytrzymałości materiałów. Można używać ich jako wstęp do dalszych i bardziej zaawansowanych metod.

Uncategorized

Suszarka czy cieplarka?

Posted by politechnika on

Cieplarki i suszarki należą do sprzętów, które znajdują się w praktycznie każdym laboratorium. Oba te urządzenia utrzymują podwyższoną temperaturę. Oba mogą mieć wymuszony lub naturalny obieg powietrza. W czym, więc tkwi różnica?

Temperatura

Suszarki laboratoryjne utrzymują temperaturę do 300 stopni Celsjusza, cieplarki – do 110. W obu tych urządzeniach, temperaturę można kontrolować na zewnętrznym panelu i jest ona stale utrzymywana wewnątrz urządzenia. Temperatura ustalana jest przy pomocy naturalnego obiegu powietrza lub też wymuszonego. W tym wypadku używa się specjalnej turbiny, która wywołuje ruch powietrza. Zewnętrznie – oba urządzenia są bardzo do siebie podobne.

Zastosowania

Różne temperatury oznaczają różne zastosowania. Suszarka laboratoryjna z DanLab wykorzystywana jest do suszenia szkła, wstępnego ogrzewania oraz suszenia tkanek roślinnych. Można też używać ich do badania metabolizmu leków i badania procesów starzenia prób. Czasami też, bada się w nich wpływ temperatury na poszczególne właściwości produktu.Cieplarki wykorzystywane są bardziej pod kątem inkubowania prób mikroorganizmów, rozwoju termofilów oraz obserwacji krystalizacji. Tworzony wewnątrz nich mikroklimat ma na celu stworzenie idealnych warunków dla rozwoju mikroorganizmów. W ten sposób można wnioskować, że pomimo pewnych podobieństw suszarki laboratoryjne i cieplarki służą zupełnie innym celom. Teoretycznie – suszarka ustawiona na niższą temperaturę, może pełnić funkcje takie jaki cieplarka. W praktyce – proceder ten jest stosowany bardzo rzadko.